"Fistanta" Filialai Lietuvoje:

Vamzdžių klojimas prakalimo būdu

Šiuo metodu, mūsų turima įranga, galime įrengti naujus, iki 160 mm skersmens futliarus elektros ir telekomunikaciniams kabeliams susikirtimuose su kliūtimis (po keliais, geležinkeliais, medžiais, upėmis) arba ankštose vietose, kur to neįmanoma padaryti kryptinio gręžimo būdu. Maksimalus įrengiamo futliaro ilgis – 30m.