"Fistanta" Filialai Lietuvoje:

Integruotos vadybos sistemos politika

1999 m. mūsų vadovybė parengė, o 2002 m. pakoregavo ir nuolat diegė Bendrovės kokybės politiką, atitinkančią įmonės bei klientų reikalavimus, bei 2008 m. įdiegtą kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9001:2008 standartą.

2011 m. įmonėje sertifikuota aplinkos apsaugos vadybos sistema pagal ISO 14001:2005 standartą. Po to kai 2012 m. buvo sertifikuota Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema pagal BS OHSAS 18001:2007 standartą, Bendrovės politika apėmė ne tik kokybės, tačiau ir aplinkosauginius bei darbuotojų saugai ir sveikatai keliamus reikalavimus, įmonės siekius nuolat tobulėti. 

Visi mūsų bendrovės darbuotojai yra susipažinę su kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politika (Integruotos vadybos sistemos politika). Siekiant įgyvendinti politikoje numatytus tikslus, kiekvienas darbuotojas turi savo atsakomybės sferą.

Kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politika, tikslai ir programos yra nustatyti ir numatytu laiku vertinami, kad užtikrinti atitikimą keičiantis kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos sistemos bei įmonės reikalavimams.

Įmonės vadovybė atsakinga už tai, kad kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politika būtų žinoma, suprantama ir įgyvendinama visų mūsų darbuotojų bei žinoma suinteresuotoms šalims.

Aukščiausias mūsų Bendrovės tikslas – būti geriausiais savo srities specialistais.